Video - Delhi City Tours - Easy Tours of India (youtube.com)
Video of Delhi City Tours and Travel by Easy Tours of India