Despre Godinterest

Declara?ie de misiune

GodInterest exist? pentru a primi oameni de toate credin?ele ?i mediile, echipând oamenii cu o credin?? care func?ioneaz? în via?a real? ?i îi trimite într-o lume pentru a sluji lui Dumnezeu ?i omenirii. Valorile noastre sunt: ??Credin?a în Hristos Pasiunea pentru Evanghelie Respectul pentru to?i oamenii Bun?tatea Adev?rul Cre?terea spiritual? Închinarea ca o comunitate privilegiat?. Declara?ie de viziune Credem c? Dumnezeu ne-a chemat s? ajungem la cei nebiserici din aceast? lume, oferind o structur? de difuzare online pentru familii, oferind diversitate în închinare, oferind studiul Cuvântului lui Dumnezeu ?i cunoa?terea darurilor spirituale. Povestea Godinterest Godinterest a fost fondat? la 1 iunie 2015. Am lansat acest site web în ianuarie 2019. Este greu de exprimat în ce m?sur? Internetul schimb? societatea. Am început Godinterest cu speran?a de a influen?a cultura ?i de a crea o mi?care online. Odat? cu tehnologia devenind o parte atât de important? a vie?ii noastre, majoritatea oamenilor nu ?i-ar putea imagina via?a f?r? ea. La Godinterest nu am putea fi mai convin?i c? Dumnezeu are un scop pentru aceast? tehnologie, a?a c? Godinterest este dedicat utiliz?rii ei pentru a împuternici comunit??ile de credin??, academicienii ?i publicul larg într-un singur mediu ?i este locul în care mul?i oameni se activeaz?. o baz? regulat? pentru în?elegere, inspira?ie ?i discu?ii stimulatoare. Dumnezeu este grozav. Blogul Godinterest „Cre?tinismul nu este o destina?ie. Nimeni nu a în?eles totul. ?i din aceast? cauz?, ve?i g?si c? articolele despre Godinterest pun întreb?ri pe care mul?i al?ii nu le vor pune, ceea ce consider?m c? este vital pentru cre?terea noastr? spiritual?. Godinterest are misiunea de a înclina scara ?i de a arunca mai mult? lumin? în locuri întunecate. S? împ?rt??im experien?ele noastre cu lumea „o poveste la un moment dat. E?ti în?

… we have a small favour to ask. Hundreds of people are turning to Godinterest for open, independent, quality devotionals every day, and readers in over 50 countries around the world have subscribed to us. In these perilous times, a truth-seeking like Godinterest is essential. We have no shareholders or billionaire owners, meaning our writing is free from commercial and political influence – this makes us different. When it’s never been more important, support Godinterest from as little as $1 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you.

Translate »